Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Aktuality

Prihlasovanie na sväté omše v nedeľu 24.5.2020

Drahí veriaci,

môžete sa prihlásiť na svätú omšu.

Ak máte nahlásený úmysel, nemusíte sa zapisovať, je pre vás rezervovaných 5 miest. Ak bude kapacita kostola naplnená, môžete ostať vonku, v tomto prípade bude sv. omša platná. Buďme k sebe ohľaduplní a prijmime túto situáciu s pokojom a vďačnosťou. Sv. omša o 10.30 bude vysielaná aj online. Sv. omša o 9.00 je určená pre seniorov. Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatky.

Do nášho kostola sa pri dvojmetrových rozostupoch zmestí 50 ľudí. Miesta sú v kostole označené nálepkou. Pri vstupe do kostola je nutné vydezinfikovať si ruky, povinné je tiež mať na tvári rúško, sv. prijímanie sa dáva na ruku, znak pokoja sa vyjadruje kývnutím hlavy.

 

Do kolónky „Meno“ môžete zapísať len jednu osobu, tzn. jedno prihlásenie platí pre jednu osobu, na jeden email môžete zapísať aj viacerých.

Prihlásenie na svätú omšu o 7:00 – https://farakuty.sk/zapisovanie-na-sv-omsu-o-7-00/

(počet voľných miest k 23.5.2020 20:00 –  0)

Prihlásenie na svätú omšu o 9:00 – seniori  – https://farakuty.sk/zapisovanie-na-sv-omsu-o-900-pre-seniorov/

(počet voľných miest k 23.5.2020 20:00 – 19)

Prihlásenie na svätú omšu o 10:30 – https://farakuty.sk/zapisovanie-na-sv-omsu-o-1030/

(počet voľných miest k 23.5.2020 20:00 – 6)