Sviatosť krstu

Oznamujú rodičia /nie starenka/ na farskom úrade, aspoň 3 týždne pred plánovaným termínom, s kňazom si dohodnú termín krstnej katechézy. U krstných rodičov sa vyžaduje, aby boli pokrstení, prijali sviatosť eucharistie a birmovania, a ak sú to manželia, aby boli sobášení pred tvárou Cirkvi a tiež praktizujúci kresťanský život. Krst dospelých vyžaduje dlhodobejšiu prípravu, v prípade záujmu sa telefonicky dohovoríme na stretnutiach, ich forme a termínoch.