Spoločenstvá

Ružencové spoločenstvo

  • Najstaršie spoločenstvo v Kútoch

Rodina Nepoškvrnenej

Večeradlo

Modlitby matiek

Modlitby za kňazov

Spoločenstvo animátorov

Spoločenstvo Pátra Pia

Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho