Bohoslužobný poriadok

Sväté omše

  • vo všedný deň o 18:00
  • v sobotu o 8:00 /s výnimkami – ak je popoludní sobáš alebo slávnosť/
  • v nedeľu o 7:00, 9:00 a 10:30
  • v letnom období v nedeľu o 8:00 a 10:00

Litánie

  • v nedeľu o 15:00