Kňazi a rehoľníci

Kňazi pôsobiaci v Kútoch

1. Lucius Turček (1784 – 1803) – kapucín
2. Pavol Kreskay (1803 – 1804) – kaplán
3. Jozef Intibusz (1804 – 1806)
4. Juraj Madovčík (1806 – 1811) – od r. 1809 prvý farár
5. Gašpar Kmeť (1811 – 1815)
6. Dismas Banyaczky (1815 – 1819)
7. Jozef Schmit (1819 – 1844) – pochovaný pri kostole
8. Jozef Matejka (1844 – 1856)
9. František Bartoň (1856 – 1861)
10. Dr. Andrej Radlinský (1861 – 1879) – pochovaný pri kostole
11. Michal Dopjera (1879 – 1891)
12. Michal Tomeček (1891 – 1892) – administrátor
13. Štefan Pukančík (1892 – 1914)
14. Štefan Burandík (1914 – 1915) – zomrel 3.apríla 1915
15. Michal Nemec (1915 – spravoval do 21.mája 1915 faru, farár z Čárov)
16. Michal Žák (1915 – administrátor do novembra 1915)
17. Jozef Makász (1915 – 1922)
18. Jozef Käsmayer (1922 – 1939)
19. Anton Mikulka (1939 – 1953)
20. Ján Ovšenka (1953 – 1956)
21. František Šimek (1956 – 1958)
22. Štefan Žák (1958 – 1969)
23. Karol Bajcár (1969 – 1970)
24. Anton Kebis (1970 – 1990)
25. Irenej Ciutti (1990 – 1995)
26. Bohumil Mikula (1995 – 2004)
27. Andrej Krupa (2004 – 2011)
28. František Moško (2011-            )

Kňazi pochádzajúci z Kútov

1. Martin Koron
2. P. Kazimír Hozdiak  – františkán
3. Ján Štvrtecký * 27.októbra 1676
4. Ján Anton Valentovič
5. Pavol Štefanovič dekan + 6.apríla 1686
6. Anton Kubina ( * 1712 – 1751 pochovaný v Báhoni – v kostole)
7. Ján Maderič
8. Jozef Edők ( * 1740 – pochovaný v Lábe)
9. Jozef Valovič (1776 – 1837 – Belá)
10. Ignác Komorník (1782 – 1851 – Kúty)
11. Ján Palkovič (1813 – 1890 – Svätý Jur)
12. Ignác Tőrők de Telekes (1815 – 1869 – Šúrovce)
13. Michal Dopjera (1827 – 1891 – Kúty)
14. Štefan Palkovič (1844 – 1910 – Pezinok)
15. František Hoenig (1858 – 1888 – Veľké Kostolany)
16. Ondrej Ralbovský (Otépka) ( * 1857 – pochovaný v Ostrihome)
17. Ján Jehlička (1877 – 1941 – Kopčany – dekan)
18. Dr. Rudolf František Jehlička (1879 – 1938 – Viedeň)
19. Ľudovít Šimek (1888 – 1959 – Kúty – dekan)
20. PhDr. Andrej Ralbovský (Otépka) (1889 – 1917 – Carihrad – premonštrát)
21. ThDr. Matej Hések (1889 – 1973 – Kúty)
22. PhDr. Štefan Hések (1892 – 1953 – Veľká Lodina – pochovaný v Kútoch)
23. Augustín Hesek (Bača, Škrípek) (1892 – 1949 – Kúty – pápežský komorník)
24. PhDr. Ján Kiššík (1910 – 1994)
25. František Ralbovský – Hajas (1918 – 1985 – Prašice)
26. Anton Palkovič (Michalín) (1920 – 1995 – pochovaný v Kútoch)
27. Augustín Škoda (1934 – 2004 – Studienka – pochovaný v Kútoch)
28. Augustín Drška (1939 – 2009 – pochovaný v Kútoch)
29. Alojz Jakubec (1940 – pôsobí v Kútoch)
30. PhDr. Pavol Hladík (1976 – pôsobí v Hornom Trhovišti)
31. Rudolf Bartal (1974 – bosý karmelitán, pôsobí v Košiciach)
32. Pavol Drška (1978 – salezián, pôsobí v Košiciach)

 

Jozef Matejka vo svojom opise spomína ešte:
1. Jozef Valachovič (1776 – v matrike brodskej zapísaný 8.3.1776 aj Jozef Valovič 1776 – 1837 – Belá)
2. Ondrej Drbušek
3. Juraj Hizay (Hiža) – Vieska pri Hronskom sv. Kríži
4. Ján Stefanovicz (Stephanovicz) – 1727 obec obdržala zo závetu od dp. Stephanovicza 40 zl. pre kútsku kaplnku sv. Anny

V niektorých prameňoch sa uvádza aj:
František Deutsch

 

Rehoľné sestry pochádzajúce z Kútov

Anna Libušová – Kongregácia dcér kresťanskej lásky
Genovéva Libušová – Kongregácia dcér kresťanskej lásky
Mária Libušová – Kongregácia dcér kresťanskej lásky
Mária Velická – Kongregácia dcér kresťanskej lásky
Mária Palkovičová – Sógorka – Kongregácia dcér kresťanskej lásky
Genovéva Palkovičová – Michalínka – Kongregácia dcér kresťanskej lásky
Judita Kollárová – Kongregácia milosrdných sestier sv. Kríža
Martina Dršková – Kongregácia sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša