Sviatosť pomazania chorých

Vysluhujeme na požiadanie, pokiaľ sa chorému zhoršil zdravotný stav. Táto sviatosť, pokiaľ to chorému zdravotný stav dovoľuje, je spojená aj so sviatosťou zmierenia /sv. spoveďou/. Kňaza k chorému je potrebné volať skôr, nie až v blízkom nebezpečenstve smrti. Chorých „zaopatrujeme“ tiež vždy v prvý piatok v mesiaci od 8:30, môžete ich telefonicky nahlásiť, a kňaz ich v tento deň navštívi. Spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých prebieha v kostole dvakrát do roka.