Sviatosť birmovania

Príprava prebieha v kostole a v priestoroch fary a charity obvykle v piatok po sv. omši. Doba prípravy je 1 a ½ roka. Od birmovancov sa vyžaduje účasť na stretnutiach, duchovných obnovách a táboroch,  sv. omšich v nedeľu a v prikázaný sviatok a absolvovanie vyučovania náboženstva v škole 1.-9. ročník