Prihlasovanie na sv. omšu – piatok 5.6.2020 o 18:00

Drahí veriaci, môžete sa prihlásiť na svätú omšu v piatok 5.6.2020 o 18:00. Sv. omša bude vysielaná online, vonku pred kostolom budú aj lavičky (v prípade dobrého počasia). Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši. Miesta sú v kostole označené nálepkou. Pri vstupe do kostola je nutné vydezinfikovať si ruky, povinné je tiež mať […]

Prihlasovanie na sväté omše v nedeľu 31.5.2020

Drahí veriaci, môžete sa prihlásiť na svätú omšu. Ak máte nahlásený úmysel, nemusíte sa zapisovať, je pre vás rezervovaných 5 miest. Ak bude kapacita kostola naplnená, môžete ostať vonku, v tomto prípade bude sv. omša platná. Buďme k sebe ohľaduplní a prijmime túto situáciu s pokojom a vďačnosťou. Sv. omša o 10.30 bude vysielaná aj online. Sv. omša […]

Prihlasovanie na sväté omše v nedeľu 24.5.2020

Drahí veriaci, môžete sa prihlásiť na svätú omšu. Ak máte nahlásený úmysel, nemusíte sa zapisovať, je pre vás rezervovaných 5 miest. Ak bude kapacita kostola naplnená, môžete ostať vonku, v tomto prípade bude sv. omša platná. Buďme k sebe ohľaduplní a prijmime túto situáciu s pokojom a vďačnosťou. Sv. omša o 10.30 bude vysielaná aj online. Sv. omša […]

Prihlasovanie na sv. omšu – štvrtok 21.5.2020 o 18:00

Drahí veriaci, môžete sa prihlásiť na svätú omšu vo štvrtok 21.5.2020 o 18:00. Slávime sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omša bude vysielaná online, vonku pred kostolom budú aj lavičky. Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši aj na tento sviatok. Miesta sú v kostole označené nálepkou. Pri vstupe do kostola je nutné vydezinfikovať si ruky, […]

Prihlasovanie na sväté omše v nedeľu 17.5.2020

Drahí veriaci, môžete sa prihlásiť na svätú omšu. Ak máte nahlásený úmysel, nemusíte sa zapisovať, je pre vás rezervovaných 5 miest. Ak bude kapacita kostola naplnená, môžete ostať vonku, v tomto prípade bude sv. omša platná. Buďme k sebe ohľaduplní a prijmime túto situáciu s pokojom a vďačnosťou. Sv. omša o 10.30 bude vysielaná aj online. Sv. […]

Prihlasovanie na sväté omše v nedeľu 10.5.2020

Drahí veriaci, môžete sa prihlásiť na svätú omšu. Ak máte nahlásený úmysel, nemusíte sa zapisovať, je pre vás rezervovaných 5 miest. Ak prídete na sv. omšu v sobotu o 18.00, podľa možnosti nechoďte už v nedeľu, sobotná sv. omša bude s platnosťou na nedeľu. Nechoďte, prosím, na nedeľnú sv. omšu bez prihlásenia. Buďme k sebe ohľaduplní a […]

Obnovenie slávenia verejných bohoslužieb

Obnovenie verejných bohoslužieb bude mať v našej farnosti nasledovnú podobu. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR sme povinní dodržiavať viaceré opatrenia. Do nášho kostola sa pri dvojmetrových rozostupoch zmestí 50 ľudí. Miesta sú v kostole označené nálepkou. Ak sa vám neujde miesto v kostole, môžete zostať vonku. Pri vstupe do kostola je nutné vydezinfikovať si […]

Otázky pre prvoprijímajúcich

Čo je zmyslom života Kto je Boh? Odkiaľ poznáme Boha? Kto je Ježiš Kristus? Čo znamená meno Ježiš? Čo znamená meno Kristus? Kedy a kde sa narodil Pán Ježiš? Kde a kedy zomrel pán Ježiš? Kedy slávime zmŕtvychvstanie Pána Ježiša? Kedy slávime nanebovstúpenie Pána Ježiša? Čo nás učil Pán ježiš? Kto je Duch Svätý? Kedy zostúpil na […]

Ako naši farníci prežívajú súčasnú situáciu

Už viac ako mesiac a pol sa naše farské spoločenstvo nestretáva na spoločne slávených sv. omšiach. Rovnako ani jednotlivé spoločenstvá, ktoré vo farnosti máme, sa nestretávajú. Viacero spoločných aktivít sme museli prerušiť a niekoľko plánovaných akcií vyškrtnúť z našich kalendárov. Vďaka moderným technológiám sa však môžeme stretnúť aspoň na diaľku a aj takýmto spôsobom sa […]

Tichá noc v meste – záznam

Pozývame vás pozrieť si záznam z divadelného predstavenia Tichá noc v meste, ktoré sa uskutočnilo vo vianočnom období (premiéra 5.1.2020). Divadelnú hru napísala Anna Palkovičová a nacvičila Mária Rosová. Účinkuje mládež a deti našej farnosti. Záznam si môžete pozrieť priamo tu na našej stránke alebo na youtube Tichá noc v meste