Kontakty

Súčasťou priestorov kútskej fary, v ktorej Andrej Radlinský počas svojho pôsobenia v Kútoch býva, je Pamätná izba Andreja Radlinského. Návštevníci si môžu prezrieť vzácne exponáty – kalichy, svietniky, bohoslužobné rúcha, písací matričný pult, Radlinského osobný ruženec, knižné diela a periodiká, ktoré vydával alebo redigoval. Vystavená je i kanonická vizitácia z roku 1788 a ďalšie predmety. Na paneloch umiestnených na stenách sa návštevníci podrobnejšie zoznámia so životom Andreja Radlinského a jeho pôsobením v národnom dianí i vo farnosti. Autorom scenára pamätnej izby je PhDr. Richard Drška. Farnosť Kúty ju zriadila v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici.

Pamätná izba je otvorená na požiadanie na tel. čísle: 0917 350 469.