Sviatosť Eucharistie

Príprava detí prebieha v kostole vo štvrtok na sv. omši a po nej. V prvopiatkovom týždni v piatok. Od detí sa vyžaduje, aby absolvovali vyučovanie náboženstva v škole 1.-3. ročník a účasť na nedeľných sv. omšiach a v prikázaný sviatok.