Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Aktuality

Prihlasovanie na sv. omšu – štvrtok 21.5.2020 o 18:00

Drahí veriaci,

môžete sa prihlásiť na svätú omšu vo štvrtok 21.5.2020 o 18:00. Slávime sviatok Nanebovstúpenia Pána.

Sv. omša bude vysielaná online, vonku pred kostolom budú aj lavičky.

Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši aj na tento sviatok.

Miesta sú v kostole označené nálepkou. Pri vstupe do kostola je nutné vydezinfikovať si ruky, povinné je tiež mať na tvári rúško, sv. prijímanie sa dáva na ruku, znak pokoja sa vyjadruje kývnutím hlavy.

 

Do kolónky „Meno“ môžete zapísať len jednu osobu, tzn. jedno prihlásenie platí pre jednu osobu, na jeden email môžete zapísať aj viacerých.