Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 17.5.-24.5.2020

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa:             7:00      za zdravie a Božiu pomoc

9:00       poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc

10:30       za farníkov

Pondelok:        18.00     + Mária PALKOVIČOVÁ

Utorok:            18:00      za modlitbové spoločenstvo matiek našej farnosti

Streda:             18:00   + Sára a Gabriela VALACHOVIČOVÉ

Štvrtok:            8:00    + Jozefa MARKOVIČOVÁ

18.00

Piatok  :           18:00   + Genovéva ŽILKOVÁ

Sobota:              8:00   + rodičia a starí rodičia

Nedeľa:             7:00   + Michal KUBINA, manž. Emília, zomrelí z rodiny Kubinovej a Kovárovej

9:00    + Rudolf VRÁBEL, dcéra, zaťovia a oboji rodičia

10:30    za farníkov

Liturgický kalendár

 

Pondelok:              sv. Ján I., pápeža mučeník, ľubovoľná spomienka

Streda:                   sv. Bernardín Sienský, kňaz, spomienka

Štvrtok:                 NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

Piatok:                   sv. Rita z Cascie, rehoľníčka, spomienka

 

  • Môžete si nahlasovať úmysly sv. omší do júna
  • Ďakujem všetkým brigádnikom, ktorí včera rozoberali strechu nad hospodárskou budovou a tiež tým, ktorí sa nám postarali o stravu a tiež o fóliu na zakrytie Ďakujem tiež za finančný dar 20 Eur a z pohrebu 30 Eur. Na budúcu sobotu bude brigáda na streche pokračovať o 8:30 prosím o pomoc najmä chlapov
  • Skúsenosť z minulej nedele je taká, že siedma ani deviata sv. omša neboli plne obsadené. Od budúcej nedele bude možnosť pre tých, ktorí máte ešte strach byť v uzavretých priestoroch kvôli nebezpečiu nakazenia vírusom, zostať pred dverami kostola, v prípade dobrého počasia. Dvere budú otvorené, veľký reproduktor bude nainštalovaný vonku a tiež pripravené miesta na sedenie. Týka sa to sv. omší o 9:00 a o 10:30
  • Od štvrtka sa budeme modliť pred sv. omšami aj novénu k Duchu Svätému
  • Sv omše budú online prenášané vo štvrtok a v piatok večer  a v nedeľu o 10:30