Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 24.-31.5.2020

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

24.-31.5.2020

Nedeľa:             7:00   + Michal KUBINA, manž. Emília, zomrelí z rodiny Kubinovej a Kovárovej

9:00    + Rudolf VRÁBEL, dcéra, zaťovia a oboji rodičia

10:30    za farníkov

Pondelok:        18.00   + Mária GUTTOVÁ /výročná/

Utorok:            18:00   + Mária a Dezider KNAP a oboji rodičia

Streda:             18:00   + Mária a Jozef KUNŠTEK a zomrelí z r. VRABLECOVEJ a KUNŠTEKOVEJ

Štvrtok:           18.00   + rodičia MANČÍKOVÍ, VALACHOVIČOVÍ, Ladislav a oboji starí rodičia

Piatok  :           18:00   + Anežka KOMORNÁ, otec , starí rodičia a ostatní zomrelí z rodiny

Sobota:              8:00   + Katarína VÁVROVÁ a syn

Nedeľa:             7:00   + z rodiny MYSLOVIČOVEJ

9:00    za žijúcich z rodiny VALACHOVIČOVEJ

10:30    za farníkov

Liturgický kalendár

 

Pondelok:              sv. Gregor VII., pápež, ľubovoľná spomienka

      Utorok:                  sv. Filip NERI, kňaz, spomienka

Streda:                   sv. Augustín z Canterbury, biskup, spomienka

Piatok:                   sv. Pavol VI.. pápež, ľubovoľná spomienka

 

  • Môžete si nahlasovať úmysly sv. omší do júna
  • Ďakujem brigádnikom, ktorí včera rozoberali strechu nad hospodárskou budovou a tiež tým, ktorí sa nám postarali o stravu. Ďakujem tiež za finančný dar 50 Eur. Na budúcu sobotu bude brigáda na streche pokračovať o 8:30, prosím o pomoc najmä chlapov
  • Je tu možnosť pre tých, ktorí máte ešte strach byť v uzavretých priestoroch kvôli nebezpečiu nakazenia vírusom, zostať pred dverami kostola a byť účastní na sv. omši v nedeľu, v prípade dobrého počasia. Dvere budú otvorené, veľký reproduktor bude nainštalovaný vonku a tiež pripravené miesta na sedenie. Týka sa to sv. omší o 9:00 a o 10:30
  • V tomto týždni sa modlíme novénu k Duchu Svätému
  • Sv omše budú online prenášané  v piatok o 18:00 a v nedeľu o 10:30
  • Dnes o 15:00 budú litánie a korunka Božieho milosrdenstva
  • V piatok je stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov na sv. omši
  • Vzadu v knižnej vitrínke sú v ponuke nové knihy