Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 7.6.-14.6.2020

 NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE                        

Nedeľa:             7:00   + Michal ANTÁLEK, manželka Mária a nevesta Edita

9:00    + Augustín LÁNIK/výročná/

10:30    + František ŠEVČOVIČ, manželka Filoména, syn Anton, dcéra Mária a ostatní

Pondelok:        18.00    + Ferdinanad SOFKA, nevesta Danka a ostatní zomrelí z  rodiny SOFKOVEJ a VALACHOVIČOVEJ

Utorok:            18:00   + Stanislav RIŠKA /výročná/

Streda:             18:00   + Jozef a Júlia RALBOVSKÍ, syn Jozef, zať Konštantín a ostatní

Štvrtok:             8:00   za ružencové spoločenstvo

18.00    za farníkov

Piatok  :           18:00   + Mária a Ladislav VÁVRA, bratia, rodičia a starí rodičia

Sobota:              8:00   na úmysel spoločenstva Pátra Pia

15:00   Lukáš LEHOTSKÝ a Michaela POLÁČKOVÁ –s obášna

Nedeľa:             7:00   za farníkov

9:00    + z rodiny TÓTHOVEJ

10:30    za živú vieru a požehnanie v rodine

 

Liturgický kalendár

Utorok:                  sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Štvrtok:                 NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV, slávnosťa prikázaný sviatok

Sobota:                  sv. Anton PADUÁNSKY, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka

     

  • Dnes o 15:00 budú litánie a korunka Božieho milosrdenstva
  • Vo štvrtok budeme mať v prípade dobrého počasia eucharstickú procesiu v ohrade kostola po sv. omši. Prosím, aby ste zachovávali bezpečnostné nariadenia vzhľadom ku corona virusu a dodržiavali stanovený odstup, teda v kostole stáli a sedeli šachovnicovo a v uzavretých spoločných priestoroch nosili rúško. Podrobnejšie pokyny sú vyvesené na nástenke. Prosím, aby ste dievčatám nachystali lupienky na procesiu.
  • Na sv. omše už sa netreba prihlasovať. Nebudú už ani online prenosy. Ak máte záujem, môžete sledovať sv. omšu na TV Lux. Stále platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.
  • Stretnutie detí a rodičov je vo štvrtok na sv. omši. Dohodnuté preskúšanie pred 1. sv. prijímaním bude vo štvrtok 18.6. v kostole
  • V piatok po sv. omši bude moderovaná adorácia, ktorú budú viesť mladí z našej farnosti
  • Vo vitrínke máme ponuku nových kníh, ktoré si môžete objednať. V ponuke je napríklad dielo sv. Augustína Vyznania alebo kniha modlitieb sv. Kataríny Sienskej.