Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 14.-21.6.2020

11. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Nedeľa:          7:00    za farníkov

9:00     + z rodiny TÓTHOVEJ

10:30    za živú vieru a požehnanie v rodine

Pondelok:       18.00    + z rodiny RALBOVSKEJ a KLEMPOVEJ

Utorok:            18:00   + Ján ŠIMON, manželka Mária, sestry, švagor a rodičia

Streda:             18:00   + Štefan RALBOVSKÝ a oboji rodičia

Štvrtok:           18.00   + František DŘÍNOVSKÝ /výročná/

Piatok  :            8.00

18:00   + Jozef STAŠKA a zomrelí z rodiny STAŠKOVEJ a KOVAROVIČOVEJ

Sobota:              8:00   + Štefan PRIBYLA /výročná/

Nedeľa:             7:00   za farníkov

9:00    + syn Jozef VALACHOVIČ a manžel Augustín

10:30    + Emília ŠIMUNOVÁ

 

Liturgický kalendár

Piatok:                   NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO, slávnosť

Sobota:                  Nepoškvrnené srdce Panny Márie, spomienka

     

  • Dnes o 15:00 budú litánie a korunka Božieho milosrdenstva
  • Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili do príprav oltárikov a procesie Božieho Tela.
  • Ďakujem tiež za finančný dar farnosti 50 Eur, ktoré spom použil na stravu pri brigádach a tiež 100 Eur zo sobáša
  • Stretnutie detí a rodičov je vo štvrtok na sv. omši. Po nej budeme mať ohlásené preskúšanie detí z otázok, ktoré sme sa po celý rok učili
  • Vo štvrtok od 16:00 bude vystavená sviatosť oltárna k eucharistickej adorácii.
  • V piatok pri recitovaní modlitby Najmilší Ježišu môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.