Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 22.6.-28.6.2020

12. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Nedeľa:          7:00    za farníkov

9:00   + syn Jozef VALACHOVIČ a manžel Augustín

10:30   + Emília ŠIMUNOVÁ

Pondelok:        18.00   za spásu duše

Utorok:           18:00   za zdravie a Božie požehnanie Dominika a celej rodiny

Streda:                        18:00   + Anton ONDRISKA, manželka, dcéra a ostatní z rodiny

Štvrtok:           18.00   + Mária POLÁKOVÁ

Piatok  :           18:00   + Ladislav GUTT/výročná/

Sobota:             8:00   + kňaz Anton MIKULKA

Nedeľa:            7:00   za farníkov

9:00   za zdravie a ochranu Panny Márie pre ťažko chorú sestru a brata

10:30   za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 

Liturgický kalendár

Pondelok:             sv. Pavlín z Noly, biskup, ľubovoľná spomienka

Streda:                  Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Sobota:                 sv. Cyril ALEXANDRIJSKÝ, spomienka

     

  • Dnes o 15:00 budú litánie a korunka Božieho milosrdenstva
  • Ďakujem za finančný dar farnosti 50 Eur zo sobáša a 50 Eur z krstu. Uložil som ich na účet zbierky na plánovanú opravu fasády kostola. Ďakujem tiež za stravné lístky. Zvonček z uplynulých mesiacov vyniesol 1621,09 Eur, 76 CZK a 72 Pencí.
  • Ďakujem brigádnikom za účasť na murárskych a tesárskych prácach minulý týždeň. Tento týždeň budeme mať brigády okrem utorka vždy od 9:00 na fare, budeme pracovať na oprave starého krovu.
  • Stretnutie detí a rodičov je vo štvrtok na sv. omši. Po nej budeme mať nácvik a vyhodnotenie celoročnej prípravy na slávnosť prvého sv. prijímania. V sobotu od 9:00 budem spovedať deti. Rodičov poprosím na sv. spoveď podľa možnosti v týždni, aby sme nemali v sobotu nával. Popoludní sobášim v Trenčíne, rád by som tam prišiel načas.
  • Vo štvrtok od 16:00 bude vystavená Oltárna sviatosť k eucharistickej adorácii.