Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 28.6.-5.7.2020

13. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Nedeľa:             7:00   za farníkov

9:00    za zdravie a ochranu Panny Márie pre ťažko chorú sestru a brata

10:30    za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Pondelok:         8:00    + syn, rodičia a starí rodičia ŠKODOVÍ a DRŠKOVÍ

18.00    + rodičia SNOPKOVÍ, brat, sestra a ostatní zomrelí z rodiny

Utorok:            18:00   + Milan RIŠKA

Streda:             18:00   + Augustín PALKOVIČ a rodičia

Štvrtok:                          sv. omša nebude

Piatok:           18:00   + za členov spoločenstva najsvätejšieho srdca Ježišovho

Sobota:              8:00   + Ferdinand RALBOVSKÝ, manželka Irma a oboji rodičia

Nedeľa:             8:00   + Júlia a Štefan POLÁK, sestra, brat, švagor a ostatní zomrelí z rodiny

10:00   + Ján MRÁZ

Liturgický kalendár

Pondelok:              Sv. Peter a Pavol, apoštoli, slávnosť

Utorok:                  Prví svätí mučeníci v Ríme, ľubovoľná spomienka

Štvrtok:                 Návšteva Panny Márie, sviatok

Piatok:                   Sv. Tomáš, apoštol, sviatok

Sobota:                  Sv. Alžbeta Portugalská, ľubovoľná spomienka

Nedeľa:                 Sv. Cyril a Metod, slávnosť

     

  • Dnes o 15:00 budú litánie a korunka Božieho milosrdenstva
  • Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Na budúci týždeň je zbierka na stavbu fary
  • Ďakujem brigádnikom za účasť na tesárskych prácach minulý týždeň.
  • Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať bude otec Alojz pred sv. omšami. Chorých vyspovedám až na ďalší týždeň
  • Na budúcu nedeľu budem zapisovať úmysly na júl, august, september a október