Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Aktuality

Prihlasovanie na sv. omšu – piatok 5.6.2020 o 18:00

Drahí veriaci,

môžete sa prihlásiť na svätú omšu v piatok 5.6.2020 o 18:00.

Sv. omša bude vysielaná online, vonku pred kostolom budú aj lavičky (v prípade dobrého počasia).

Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši.

Miesta sú v kostole označené nálepkou. Pri vstupe do kostola je nutné vydezinfikovať si ruky, povinné je tiež mať na tvári rúško, sv. prijímanie sa dáva na ruku, znak pokoja sa vyjadruje kývnutím hlavy.

 

Do kolónky „Meno“ môžete zapísať len jednu osobu, tzn. jedno prihlásenie platí pre jednu osobu, na jeden email môžete zapísať aj viacerých.