Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Aktuality

Obnovenie slávenia verejných bohoslužieb

Obnovenie verejných bohoslužieb bude mať v našej farnosti nasledovnú podobu. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR sme povinní dodržiavať viaceré opatrenia. Do nášho kostola sa pri dvojmetrových rozostupoch zmestí 50 ľudí. Miesta sú v kostole označené nálepkou. Ak sa vám neujde miesto v kostole, môžete zostať vonku. Pri vstupe do kostola je nutné vydezinfikovať si ruky (môžete si priniesť so sebou vlastný antibakteriálny gél či iný prípravok), povinné je tiež mať na tvári rúško.

Sv. omše budú v našej farnosti vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18.00 hod a v nedeľu o 7.00, 9.00 a 10.30 hod. Sv. omša v piatok o 18.00 hod. je určená prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom. Sv. omša pre seniorov bude v nedeľu o 9.00 hod.

Na nedeľné sv. omše sa, prosím, prihlasujte prostredníctvom formulára, ktorý bude prístupný tu na farskej internetovej stránke. Ak máte nahlásený úmysel, nemusíte sa zapisovať, je pre vás rezervovaných 5 miest. Buďme k sebe ohľaduplní a prijmime túto situáciu s pokojom a vďačnosťou.

Sv. omša bude vysielaná online v nedeľu o 10.30. Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatky.

 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby.pdf