Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 26.7.-2.8.2020

     

  1. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Sväté omše

Nedeľa:             8:00   + Mária SOFKOVÁ, brat Pavol a oboji rodičia

10:00   za farníkov

Pondelok:        13:00   + Mária MACEJKOVÁ /pohrebná/, 14:00 pohreb

18:00       za zdravie tela a duše a Božie požehnanie pre rodinu a dar viery

Utorok:            18:00   + Ferdinand PATKA, manž. Anna, zať, nevesta a oboji rodičia

za vnútorný pokoj a pokoj v rodine

Streda:             18:00   + Jozef a Mária DOBIÁŠOVÍ, vnuk Anton, zať Štefan a oboji rodičia

Štvrtok:           18:00   + Ferdinand a Helena RALBOVSKÍ, rodičia Ralbovskí, Velickí, syn Ladislav

Piatok  :           18:00   + rodičia ŠKRHOVÍ, starí rodičia ŠIMUNOVÍ, Mária SLATÉNIOVÁ

Sobota:              8:00   + Štefan a Rozália PALKOVIČOVÍ, dcéry Betka, Božka a ostatní z rodiny

Nedeľa:             8:00   + Ladislav RIŠKA, manž. Florentína, brat Rudolf a starí rodičia

10:00   za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok:              Sv. GORAZD a spoločníci, spomienka

Streda:                   Sv. MARTA, spomienka

Štvrtok:                 Sv. Peter CHRYZOLÓG, biskup a učiteľ, spomienka

Sv. Zdenka SCHELINGOVÁ, panna a mučenica, spomienka

Piatok:                   Sv. IGNÁC Z LOYOLY, spomienka

Sobota:                  Sv. ALFONZ MÁRIA de´ Ligouri, biskup a učiteľ cirkvi, spomienka

 

  • Dnes o 15:00 budú loretánske litánie a korunka Božieho milosrdenstva
  • Zajtra, v pondelok budme mať sv. omšu pri kaplnke sv. Anny v prípade dobrého počasia. Tento rok sa spomienka sv. Anny stretla s nedeľou a neslávi sa, ale aj napriek tomu nechceme, aby sa zabudlo aj na kaplnku, zvlášť preto, že je to staršia sakrálna pamiatka a miesto, kde sa sv. omše slúžila skôr ako v našom chráme.
  • Na budúci týždeň máme v našej farnosti hodovú slávnosť. Hlavná sv. omša je o 10:00, program je na plagáte v predsienke, zajtra bude aj vonku vo výveske. Pri sv. omšiach bude hodová ofera.
  • Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri organizácii včerajšieho farského dňa. Zvlášť mladým za prípravu programu, tým, ktorí ste nám pomohli aj finančne, ďakujem tiež reštaurácii u Cugú za zapožičanie lavičiek a tiež za sponzorovanie obedov počas minulotýždňových brigád. Teším sa, že ste sa toľkí zapojili do súťaže zemiakových jedál a výtvarnej súťaže, Richardovi a dievčatám za krásny koncert a hlavne, že ste všetci prišli a mohli sme spoločne posedieť a pozdieľať sa.