Lektori

Rozpis čítania lekcií a prednesu spoločných modlitieb veriacich (prosby)  – nedele a sviatky
Dátum
1.11.2018 Sv. omša 8⁰⁰ hod Sv. omša 10⁰⁰ hod.
štvrtok
sviatok I. E. Kovarovičová L. Rosa
Všetkých II. M. Pukančíková S. Kovarovičová
svätých P Z. Štefková E. Bartalová
Sv. omša 7⁰⁰ hod Sv. omša 9⁰⁰ hod Sv. omša 10³⁰ hod.
4.11.2018 I. M. Pukančíková M. Havlová P. Kovarovič
nedeľa II. Ľ. Hušťavová M.Székelyová L. Rosa
P Z. Štefková H. Hesková M. Rosová
11.11.2018 I. Ľ. Hušťavová M. Valachovičová J. Kákoš
nedeľa II. E. Kovarovičová  Valachovičová Mir. S. Kovarovičová
P M. Pukančíková K. Németh A. Valová
18.11.2018 I. Z. Štefková H. Hesková M. Rosová
nedeľa II. Ľ. Hušťavová M. Havlová P. Kovarovič
P E. Kovarovičová M.Székelyová E. Bartalová
25.11.2018 I. M. Pukančíková K. Németh A. Valová
nedeľa II. Z. Štefková M. Valachovičová J. Kákoš
P E. Kovarovičová  Valachovičová Mir. S. Kovarovičová
2.12.2018 I. Z. Štefková M.Székelyová L. Rosa
nedeľa II. M. Pukančíková H. Hesková M. Rosová
P Ľ. Hušťavová M. Havlová P. Kovarovič
8.12.2018 Sv. omša 8⁰⁰ hod Sv. omša 10⁰⁰ hod.
sobota
Nepoškvrnené I.  Valachovičová Mir. E. Bartalová
počatie II. E. Kovarovičová L. Rosa
Panny Márie P M. Havlová A. Valová
Sv. omša 7⁰⁰ hod Sv. omša 9⁰⁰ hod Sv. omša 10³⁰ hod.
9.12.2018 I. Ľ. Hušťavová  Valachovičová Mir. S. Kovarovičová
nedeľa II. Z. Štefková K. Németh A. Valová
P M. Pukančíková M. Valachovičová J. Kákoš
16.12.2018 I. E. Kovarovičová M. Havlová P. Kovarovič
nedeľa II. M. Pukančíková M.Székelyová L. Rosa
P Z. Štefková H. Hesková E. Bartalová
23.12.2018 I. M. Pukančíková M. Valachovičová J. Kákoš
nedeľa II. Ľ. Hušťavová  Valachovičová Mir. S. Kovarovičová
P E. Kovarovičová K. Németh A. Valová
25.12.2018 Sv. omša 0⁰⁰ hod Sv. omša 8⁰⁰ hod Sv. omša 10⁰⁰ hod.
utorok
Narodenie I. P. Kovarovič E. Kovarovičová M. Rosová
Pána II. A. Valová H. Hesková S. Kovarovičová
P  Valachovičová Mir. Ľ. Hušťavová L. Rosa
26.12.2018 Sv. omša 8⁰⁰ hod Sv. omša 10⁰⁰ hod.
streda
Sv. Štefana I. M. Pukančíková E. Bartalová
P Z. Štefková M.Székelyová
Sv. omša 7⁰⁰ hod Sv. omša 9⁰⁰ hod Sv. omša 10⁰⁰ hod.
30.12.2018 I. Ľ. Hušťavová H. Hesková P. Kovarovič
nedeľa II. E. Kovarovičová M.Székelyová L. Rosa
P Z. Štefková M. Havlová M. Rosová
1.1.2018 Sv. omša 8⁰⁰ hod Sv. omša 10⁰⁰ hod.
utorok
Nový rok I.  Valachovičová Mir. A. Valová
Panny Márie II. Ľ. Hušťavová L. Rosa
Bohorodičky P M. Valachovičová S. Kovarovičová
Sv. omša 7⁰⁰ hod Sv. omša 9⁰⁰ hod Sv. omša 10³⁰ hod.
6.1.2019 I. E. Kovarovičová K. Németh A. Valová
nedeľa II. M. Pukančíková  Valachovičová Mir. J. Kákoš
Zjavenie Pána P Z. Štefková M. Valachovičová E. Bartalová
13.1.2019 I. M. Pukančíková M. Havlová M. Rosová
nedeľa II. Z. Štefková H. Hesková P. Kovarovič
P Ľ. Hušťavová M.Székelyová L. Rosa
20.1.2019 I. Z. Štefková M. Valachovičová S. Kovarovičová
nedeľa II. M. Pukančíková K. Németh A. Valová
P E. Kovarovičová  Valachovičová Mir. J. Kákoš
Pozn.: Spoločné modlitby v nedele a sviatky čítať od ambónu.
Pozn.: Ak termín v rozpise lektorovi – lektorke nevyhovuje, zabezpečí si náhradu.
Texty čítaní nájdeme na stránke: www.lc.kbs.sk
Vysvetlivky: I. – prvé čítanie II. – druhé čítanie P – prosby