Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 6.5.-13.5.2018

FARSKÉ OZNAMY

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

6.5.-13.5.2018

SV. OMŠE

 

Nedeľa: 7:00 + Anton MRÁZ, brat, rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny
9:00 + Konštantín PALKOVIČ
10:30
za farníkov
15:00
sobáš Milan MRÁZ a Andrea REBETIAKOVÁ
Pondelok: 18:00 + z rodiny PALKOVIČOVEJ, František a Anna, syn, nevesta Albína a vnučka Alena
Utorok: 18:00 + manželia STRMISKOVÍ, ich súrodenci a oboji rodičia
Streda: 14:00 + Stanislav PAVELKA /pohrebná/ 15:00 pohreb
 18:00 + Konštantín ŠIMEK, oboji rodičia, starí rodičia, švagor a brat
Štvrtok: 8:00 + Bernardína RIŠKOVÁ /výročná/
14:00 v Nezábudke
18:00 poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc /60. výročie sobáša/
Piatok: 18:00 + Štefan a Helena BARTALOVÍ, synovia Ján a Štefan a zať Ladislav
Sobota: 8:00 za ružencové spoločenstvo našej farnosti
poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa 7:00 + Štefan ANTÁLEK, manželka Anna, švagor Karol a manželka Vilma
9:00 za farníkov
10:30 + Tomáš KALČÍK


Liturgický kalendár

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
Piatok: blahoslavenej Sáry ŠALKAHÁZYOVEJ, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Sobota: sv. Nereus a Achiles, mučeníci, ľubovoľná spomienka

  • Dnes po sv. omšiach je zbierka na stavbu fary
  • Vo štvrtok od 16:00 bude vystavená Oltárna sviatosť k adorácii
  • Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali v organizovaní Behu Andreja Radlinského, obecnému úradu, ktorý nás podporil, tým, ktorí zabezpečili guláš, firme z Viedne, ktorá nám vypožičala skákací hrad a oblúk, pani katechétke a dobrovoľníkom, ktorí pripravili program pre deti, pánovi školníkovi, ktorý nám pomohol vykosiť bežeckú trať a hlavne vedeniu základnej školy, s ktorou sme toto podujatie organizovali.
  • 8.mája pozývam všetkých, aj deti s rodičmi na turistický výlet na Choč. Odchod autobusu bude o 5:00 od kostola, od Kasína a zo stanice, výlet spojíme aj s kúpaním v prírodných termálnych prameňoch Kalameny.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá

František MOŠKO, farár, francesco.mosko@gmail.com, 0917 350 469
Alojz JAKUBEC, Štefánikova 1000