Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 27.5.-3.6.2018

FARSKÉ OZNAMY

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

27.5.-3.6.2018

SV. OMŠE

Nedeľa: 8:00 + Michal KUBINA, manželka Emília a zomrelí z rodiny KUBINOVEJ a KOVÁROVEJ
10:00 za prvoprijímajúce deti
Pondelok: 18:00 + Viliam KOMORNÝ, oboji rodičia a bratia Stanislav a Emil
Utorok: 18:00 + Anna BADOVÁ, rodičia BADOVÍ a OPRONDEKOVÍ
+ Ferdinand KUBOVIČ a ostatní zomrelí z rodiny KUBOVIČOVEJ a KOVÁČOVEJ
Streda: 18:00 + Milan POLÁK, oboji rodičia a starí rodičia
Štvrtok: 8:00 + Rozália a Miroslav POLÁČEK a starí rodičia
Piatok: 18:00 + Augustín ANTÁLEK, manželka a oboji rodičia
Sobota: 15:00 Marek ŠUREČEK a Dominika ZUPPOVÁ /sobášna/
Nedeľa 7:00 za farníkov
9:00 + Štefánia RIŠKOVÁ/výročná/
10:30 + Ján BALGA, otec, starí a prastarí rodičia z oboch strán

 

Liturgický kalendár

Štvrtok: Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv, slávnosť
Piatok: sv. Justín, mučeník, spomienka
Sobota: sv. Marcelín a Peter,mučeníci, spomienka

  • Dnes popoludní sú litánie o 15:00.
  • Vo štvrtok adorácia nie je, po sv. omši je procesia. Pozývam všetkých aj vonkajším spôsobom vyjadriť svoju vieru v Eucharistiu, zvlášť deti, ktoré budú rozhadzovať lupienky, a špeciálne prvoprijímajúcich, ak je to možné, aby prišli oblečené v šatách, v ktorých sú dnes aj pri slávnosti prvého sv. prijímania
  • Máme prvopiatkový týždeň, spovedáme pred sv. omšami, v piatok spovedám chorých od 8:30
  • Vzadu je ponuka aromatických reklamných visačiek do auta, alebo odznačik s logom P 18. Ich zakúpením podporíte organizovanie stretnutia mladých v Prešove. Cena je 3 Eurá

František MOŠKO, farár, francesco.mosko@gmail.com, 0917 350 469
Alojz JAKUBEC, Štefánikova 1000