Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 23.9.-30.9.2018

FARSKÉ OZNAMY

25. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

23.9.-30.9.2018

SV. OMŠE

 

Nedeľa: 8:00 za farníkov
10:00 + Jozef a Mária KUBINOVÍ, dcéra Elena, vnučka Janka a ostatní zomrelí z rodiny
Pondelok: 18:00 + Antonín HORVÁTH/výročná/
Utorok: 18:00 + Miroslav KOMORNÝ a oboji rodičia
Streda: 15:00 + Mária VALACHOVIČOVÁ /pohrebná/ 16:00 pohreb
18:00 + rodičia DRŠKOVÍ, PAVÚČKOVÍ, syn Ladislav, manželia OTÁHALOVÍ a starí rodičia
Štvrtok: 18:00 + z rodiny SÁLUSOVEJ, ČERVEŇOVEJ, PERNECKEJ a VONDRUŠOVEJ
Piatok: 18:00 + Anna a Štefan FAŠKOVÍ, Júlia a Pavol ŠEBOVÍ a ostatní zomrelí z rodiny
+ Ján HAJDIN, manželka Pavlína a oboji starí rodičia
Sobota: 15:00 za jubilantov 70.-tnikov
Nedeľa 7:00 + Ján LIBUŠA, manželka Pavlína a oboji rodičia
9:00 + Anton RIŠKA, oboji rodičia , svokor Rudolf, švagor a švagriná
10:30 za farníkov

 

Liturgický kalendár

Streda: sv. Kozma a Damián, mučeníci, ľubovoľná spomienka
Štvrtok: sv. Vincent De Paul, kňaz, spomienka
Piatok: sv. Václav, mučeník, ľubovoľná spomienka
Sobota: sv. Michael, Gabriel a Rafael, archanjeli, sviatok

  • Dnes budú litánie o 15:00.
  • V piatok bude na sv. omši a po nej stretnutie birmovancov, vo štvrtok stretnutie prvoprijímajúcich.
  • Oltárna sviatosť bude vystavená k adorácii vo štvrtok od 16:00
  • Dávam vám do pozornosti nové knižné tituly vzadu vo výkladnej skrimke a povzbudzujem vás k čítaniu a vzdelávaniu sa vo veciach, ktoré sa týkajú našej viery.
  • Na budúcu nedeľu po sv. omšiach budem zapisovať úmysly do konca roka

František MOŠKO, farár, francesco.mosko@gmail.com, 0917 350 469