Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 16.9.-23.9.2018

FARSKÉ OZNAMY

24. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

16.9.-23.9.2018

SV. OMŠE

Nedeľa: 8:00 + Ferdinand SLOVÁČEK, jeho súrodenci, švagrovia, oboji rodičia a starí rodičia
10:00 + Rozália DRŠKOVÁ, rodičia DRŠKOVÍ, PALKOVIČOVÍ a VÁVROVÍ
Pondelok: 18:00 + Stanislav KOVAROVIČ, manželka Anna , synovia a zať
Utorok: 18:00 + Jozef a Mária VIRGOVÍ a oboji rodičia
Streda: 18:00 za Božie požehnanie našej farnosti
Štvrtok: 18:00 + Anton LIBUŠA, rodičia a zomrelí z rodiny ŠIMKOVEJ a HERCOGOVEJ
Piatok: 18:00 + Augustín VALACHOVIČ a syn Jozef
+ Anton PALKOVIČ, syn Anton a oboji rodičia
Sobota: 8:00 + Mária PALKOVIČOVÁ a ostatní zomrelí z rodiny
Nedeľa 8:00 za farníkov
10:00 + Jozef a Mária KUBINOVÍ, dcéra Elena, vnučka Janka a ostatní zomrelí z rodiny

 

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka
Streda: sv. Január, biskup a mučeník, ľubovoľná spomienka
Štvrtok: sv. Ondrej Kim Taegon a Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci, spomienka
Piatok: sv. Matúš, apoštola evanjelista, sviatok

  • Dnes budú litánie o 15:00.
  • V stredu budeme mať v našej farnosti celodennú poklonu Oltárnej sviatosti, tak ako každý rok 19. septembra. Vyloženie bude o 8:00 a záverečné požehnanie pred večernou sv. omšou. Význam tejto poklony, ktorá prebieha každodenne počas roka vo všetkých fanrostiach našej a aj iných diecéz je, aby sme si viac uvedomili, že všetky naše snaženia majú zmysel iba vtedy, keď ich robíme s vedomím, že budujeme Božie Kráľovstvo, a posilnili našu vieru v najväčšie tajomstvo našej viery – Pána Ježiša prítomného v Eucharistii. Pozývam vás stráviť čo možno najviac času pred Spasiteľom v tichom počúvaní a adorácii. Prosím, kto sa môžete s istotou zaviazať, že tu budete v určitú hodinu dňa, zapíšte sa do tabuľky vzadu.
  • V piatok bude na sv. omši a po nej stretnutie birmovancov aj s rodičmi. Prosím rodičov, aby si našli čas, aby sme si povedali pravidlá prípravy na nasledujúce obdobie, aby nevznikli nedorozumenia, a aby sme spolu viac komunikovali. Vo štvrtok je stretnutie prvoprijímajúch.
  • Ďakujem všetkým, ktorí ste prispeli do zbierky na stavbu fary, vyzbieralo sa 699 Eur, 750 CZK a 4 500 Forintov. A tiež ďakujem aj za stravné lístky pre brigádnikov v hodnote 72 Eur. Zvonček vyniesol 1832,97 Eur 297 CZK a 1 Slovenskú korunu. akujem tiež bohuznámej osobe za finančný dar na stavbu fary, Pán Boh nech vám odmení.
  • Od 30. septembra budú sv. omše v nedeľu bývať v obvyklom čase

František MOŠKO, farár, francesco.mosko@gmail.com, 0917 350 469
Alojz JAKUBEC, Štefánikova 1000