Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 14.10.-21.10.2018

FARSKÉ OZNAMY

28. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

14.10.-21.10.2018

SV. OMŠE

 

Nedeľa: 7:00 + Jozef SALAJKA a rodičia SALAJKOVÍ a ANTÁLKOVÍ
9:00 + Augustín VALACHOVIČ /výročná/
10:30 za farníkov
Pondelok: 18:00 + Anna ANTÁLKOVÁ/výročná/
Utorok: 18:00 + Otto KUBINA/výročná/
Streda: 13:00 poďakovanie a prosba za zdravie a Božie požehnanie /mesiac úcty k starším/
Štvrtok: 18:00 poďakovanie a prosba za Božiu pomoc
Piatok: 18:00 + Anton ZEMÁNEK, manželka Vilma, sestra Valéria a oboji rodičia
+ Štefan a Rozália PALKOVIČOVÍ, dcéry Betka, Božka a ostatní zomrelí z rodiny
Sobota: 8:00 + Matej SOFKA, manželka Jozefína, syn Pavol a Marián a vnuk Gyan Franco
Nedeľa 7:00 + Ignác Trubiroha, manželka Justína, syn Anton, Štefan, Ján a oboji rodičia
9:00 za farníkov
10:30 + Vladimír DAMAŠEK, oboji rodičia a ostatní zomrelí z rodiny

 

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi, spomienka
Utorok: sv. Margita Mária ALACOQUE, panna, ľubovoľná  spomienka
Streda: sv. Ignác ANTIOCHIJSKÝ, biskup a mučeník, spomienka
Štvrtok: sv. Lukáš, evanjelista, sviatok
Piatok: sv. Ján de BREBEUF a Izák JOGUES, kňazi a spoločníci, mučeníci, ľubovoľná spomienka

  • Dnes budú litánie a korunka o 15:00.
  • V stredu pri svätej omši budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých
  • V piatok bude na sv. omši a po nej stretnutie birmovancov v skupinkách, prvoprijímajúcich vo štvrtok. Adorácia bude vo štvrtok od 16:00
  • Zbierka na stavbu fary vyniesla 556 Eur, 1020 CZK a 2 Poľské Zlote. Zvonček 2659,84 Eur, 449 CZK a 1 Dolár. Ďakujem za finančný dar od Bohuznámych manželov 1000 Eur a zo včerajšieho stretnutia spolužiakov 50 Eur. Pán Boh nech odplatí vaše milodary
  • Vzadu na stolíku máte letáky novozaloženého Rádia Mária. Na letáčiku je stručný opis zámerov a cieľov tohoto projektu, ktorý koná svoju požehnanú činnosť už v 71 krajinách sveta, a je založený čisto na dobrovoľníckej báze prispievateľov aj moderátorov. K letáčiku je tiež pripojený šek, ktorého zaslaním môžete aj vy toto rádio podporiť.
  • Je ružencový mesiac, deti sa budú modliť ruženec v piatok pred sv. omšou.
  • Budúca nedeľa je Misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

František MOŠKO, farár, francesco.mosko@gmail.com, 0917 350 469