Farské oznamy 27.5.-3.6.2018

FARSKÉ OZNAMY SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 27.5.-3.6.2018 SV. OMŠE Nedeľa: 8:00 + Michal KUBINA, manželka Emília a zomrelí z rodiny KUBINOVEJ a KOVÁROVEJ 10:00 za prvoprijímajúce deti Pondelok: 18:00 + Viliam KOMORNÝ, oboji rodičia a bratia Stanislav a Emil Utorok: 18:00 + Anna BADOVÁ, rodičia BADOVÍ a OPRONDEKOVÍ + Ferdinand KUBOVIČ a ostatní zomrelí z rodiny KUBOVIČOVEJ a KOVÁČOVEJ Streda: […]

Farské oznamy 20.5.-27.5.2018

FARSKÉ OZNAMY NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 20.5.-27.5.2018 SV. OMŠE   Nedeľa: 7:00 za farníkov 9:00 + Jozef PAVÚČEK, rodičia, súrodenci a ostatní zomrelí z rodiny 10:30 poďakovanie a prosba pri 70. narodeninách a 50. výročí manželstva Pondelok: 18:00 + Stanislav PALKOVIČ a jeho rodičia Utorok: 18:00 za modlitbové spoločenstvo matiek Streda: 18:00 + Stanislav KOVAROVIČ a manželka […]

Farské oznamy 13.5.-20.5.2018

FARSKÉ OZNAMY 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 13.5.-20.5.2018 SV. OMŠE   Nedeľa: 7:00 + Štefan ANTÁLEK, manželka Anna, švagor Karol a manželka Vilma 9:00 za farníkov 10:30 + Tomáš KALČÍK Pondelok: 18:00 + Otto a Anastázia PUKANČÍKOVÍ, syn. zať a ostatní zomrelí z rodiny Utorok: 18:00 za ružencové spoločenstvo našej farnosti + Gabriela a Sára VALACHOVIČOVÉ Streda: 18:00 za pomoc Ducha […]

Farské oznamy 6.5.-13.5.2018

FARSKÉ OZNAMY 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 6.5.-13.5.2018 SV. OMŠE   Nedeľa: 7:00 + Anton MRÁZ, brat, rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny 9:00 + Konštantín PALKOVIČ 10:30 za farníkov 15:00 sobáš Milan MRÁZ a Andrea REBETIAKOVÁ Pondelok: 18:00 + z rodiny PALKOVIČOVEJ, František a Anna, syn, nevesta Albína a vnučka Alena Utorok: 18:00 + manželia STRMISKOVÍ, ich súrodenci a oboji […]

Farské oznamy 29.4.-6.5.2018

FARSKÉ OZNAMY 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 29.4.-6.5.2018 SV. OMŠE   Nedeľa: 7:00 + Ján PALKOVIČ, manželka Mária, syn Eduard a Ján 9:00 + Júlia a Štefan POLÁK, sestra, brat, švagrovia a ostatní zomrelí z rodiny 10:30 za farníkov Pondelok: 18:00 + starí rodičia, rodičia POLÁKOVÍ, švagrovia, brat a otec Utorok: 18:00 + Anna a Martin LIŠKA, syn, nevesta a ostatí […]

Farské oznamy 22.4.-29.4.2018

FARSKÉ OZNAMY 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 22.4.-29.4.2018 SV. OMŠE Nedeľa: 7:00 + Stanislav a syn Robert ŠIMEK 9:00 + Štefan RALBOVSKÝ a oboji rodičia 10:30 za farníkov Pondelok: 18:00 + manžel a oboji rodičia, zať, švagrovia a zomrelí z rodiny LICHTNÁGELOVEJ Utorok: 18:00 poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu + Stanislav KOMORNÝ, dcéra, oboji rodičia a ostatní zomrelí […]

Farské oznamy 15.4.-22.4.2018

FARSKÉ OZNAMY 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 15.4.-22.4.2018 SV. OMŠE Nedeľa: 7:00 + Ján PALKOVIČ, manželka Vilma a oboji rodičia 9:00 + Magda MANČÍKOVÁ 10:30 za farníkov Pondelok: 18:00 + rodičia Stanislav a Alžbeta VELICKÍ, rodičia KUCHAROVIČOVÍ a ostatní z rodiny Utorok: 18:00 + Ladislav HESEK, manželka Serafína, syn Anton, starí rodičia  a rodičia ORLOVÍ Streda: 18:00 + Dr. […]

Farské oznamy 8.4.-15.4.2018

FARSKÉ OZNAMY 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 8.4.-15.4.2018 SV. OMŠE Nedeľa: 7:00 za farníkov 9:00 + Jozef KNAP a oboji rodičia 10:30 + Ľubomír RALBOVSKÝ, sestra Rozália, otec a svokor Pondelok: 18:00 + rodičia a sestra Mária Utorok: 18:00 + Konštantín DRŠKA, manželka Justína a oboji rodičia Streda: 18:00 + Štefan PALKOVIČ, manželka a syn Stanislav, manželia PAVLÍKOVÍ a starí rodičia […]

Farské oznamy 1.4.-8.4.2018

FARSKÉ OZNAMY VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 1.4.-8.4.2018 SV. OMŠE Nedeľa: 7:00 + Vratislav KUNŠTEK, rodičia a starí rodičia ŠKODOVÍ a DRŠKOVÍ 9:00 za farníkov 10:30 + rodičia PALKOVIČOVÍ a RIŠKOVÍ, bratia Ferdinand, Ladislav a sestra Štefánia Pondelok: 8:00 poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc 10:30 poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc pri 80. […]

Farské oznamy 25.3.-1.4.2018

FARSKÉ OZNAMY NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 25.3.-1.4.2018 SV. OMŠE Nedeľa: 7:00 za farníkov 9:00 + Jozefka ŠIMKOVÁ, brat, švagor a oboji rodičia ŠIMKOVÍ a BAŤKOVÍ 10:30 + Bernardína VALLOVÁ, manžel Ferdinand a oboji rodičia Pondelok: 18:00 + otec Bohumil a oboji starí rodičia Utorok: 18:00 + Ján PALKOVIČ a manželky Anna a Alžbeta 18:00 + Ján PAVLOVIČ Streda: 14:00 […]